Privacybeleid

Privacy verklaring ka-kwadraat theater

Ons website-adres is: https://ka-kwadraat.nl.

Ka-kwadraat theater, gevestigd in Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en met welk doel

Ka-kwadraat theater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Dit is voor ons nodig om u goed van dienst te zijn en te informeren over onze voorstellingen.

overzicht persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Bankrekeningnummer 

Ka-kwadraat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw reservering voor een voorstelling en betaling; het klaarleggen van de kaarten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen in speeldata, tarieven en nieuwe aankondigingen over een volgende voorstelling
 • Ka-kwadraat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Ka-kwadraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens > Tot 4 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of na opzeggen van de geadresseerde dat hij/zij geen informatie meer wil ontvangen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ka-kwadraat theater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ka-kwadraat.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ka-kwadraat verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ka-kwadraat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Ka-kwadraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ka-kwadraat.nl 

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.